Products Products Contact Contact
Terug naar Nieuws & Blog

nieuws Levarht investeert in duurzame toekomst

Levarht zorgt ervoor dat mensen over de hele wereld kunnen genieten van groenten en fruit. Dat dit ook nog eens op een duurzame manier gebeurt is misschien niet nieuw, maar wel nieuws. Natuur en milieu zijn belangrijk voor Levarht, niet alleen omdat het gaat om het voortbestaan van het bedrijf, maar ook omdat het de ambitie van Levarht is om de wereld op een verantwoorde manier door te geven aan de volgende generaties. De rol die Levarht inneemt in de voedselketen is essentieel en strekt zich uit van telers tot consumenten. Dit maakt het noodzakelijk om verantwoordelijkheid te nemen. Daarom werkt Levarht sinds enkele jaren met een duurzaamheidsbeleid dat steunt op 4 pijlers: duurzame teelt, duurzame verpakkingen -wat inhoudt minder plastic-, duurzame omgang met onze medewerkers en milieuvriendelijke bedrijfshuisvesting.

In het kader van milieuvriendelijke huisvesting zijn er de afgelopen weken maar liefst 3.750 zonnepanelen in gebruik genomen. Met deze investering wordt 1 miljoen KWH stroom per jaar opgewekt, wat neerkomt op 40 tot 45% van het totale verbruik. Het mooie van de zonnepanelen is dat ze hun werk doen precies op het moment dat Levarht ze het hardst nodig heeft. Op zonnige dagen ziet Levarht het energieverbruik namelijk toenemen omdat de koelmachine extra hard moet werken om de hal en de koelcellen koel te houden. De zon verhoogt dus niet alleen het energieverbruik, maar ook de energieopwekking. Bovendien vangen de zonnepanelen op het dak de instraling op, zodat de lokalen minder opwarmen.

Naast de initiatieven met betrekking tot het pand is Levarht druk in gesprek met partners in de keten om hun steentje bij te dragen aan de vermindering van plastic. Dit gebeurt in het verlengde van de samenwerking op het gebied van duurzame teelt. Duurzaam telen houdt onder andere in dat we samen met onze telers aandacht besteden aan de reductie van waterverbruik, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Tot slot vinden wij het van groot belang om onze medewerkers een goede en gezonde werkomgeving te bieden. Ons groene maandagmenu, de verse sappen en de dagverse maaltijden, bereid door onze eigen koks, zijn daar voorbeelden van!