Products Products Contact Contact
Terug naar Over Levarht

met Levarht op weg naar een gezonde(re) wereld

Bij Levarht werken we elke dag aan een gezonde wereld. Dat gebeurt natuurlijk vanaf de bron, met de meest pure, gezonde producten die er bestaan, groente en fruit! Deze producten spelen een grote rol in een gezonde samenleving. Wij doen er alles aan om ons groente en fruit op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te telen, verpakken en te vervoeren. Dit vraagt om veel samenwerking met alle schakels, een vooruitziende blik en vaak ook een flinke dosis lef.

samen met onze keten­partners

Levarht heeft een wezenlijke rol in de voedselketen, van teler tot consument. En daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid. We zijn van mening dat er door de gehele keten kansen liggen op het gebied van duurzaamheid. Dit pakken wij samen met onze ketenpartners aan. Onze eigen duurzaamheidsmanager fungeert als gesprekspartner bij zowel de teler als retailer en als schakel tussen beide. Op deze manier helpen we onze klanten om de doelstellingen op duurzaamheidsgebied te halen.

ambities voor een duurzame onderneming

Het Levarht pand zijn we steeds meer aan het verduurzamen. In het hele gebouw is er ledverlichting te vinden en zijn we actief met het scheiden van afval. Onze koelinstallatie wordt vervangen, wat ervoor zorgt dat ons watergebruik met 80% afneemt. Op het dak liggen zo’n 4000 zonnepanelen, waarmee we jaarlijks bijna 45% van ons totale verbruik opwekken. We kijken kritisch naar de verpakkingen van onze producten. Bij voorkeur gebruiken we zo weinig mogelijk of recyclebaar materiaal.

verduurzaming van de sector

We vinden het belangrijk om samen met andere partijen te werken aan de verduurzaming van de sector. We zijn daarom aangesloten bij het duurzaamheidsinitiatief voor groenten en fruit SIFAV (Sustainability Initiative Fruit and Vegetables), onder de paraplu van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Dit convenant voorziet ons ook van allerlei tools, zoals de foodprintberekening, om ons duurzaamheidsbeleid te toetsen en te verbeteren.

kennis en innovatie club van 100

Wij zijn lid van ‘De club van 100’, bestaande uit toeleveranciers uit de glastuinbouw. Met elkaar zorgen we voor de financiering van diverse langlopende onderzoeken en projecten. Dit type onderzoek legt de basis voor de toekomst van de sector, die voor enorme uitdagingen staat. We vinden het van groot belang om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht in stand te houden.

gezamenlijke doel­stellingen met onze teelt­partners

In alle schakels van onze versketen zorgen we voor zo weinig mogelijk impact op ons milieu. Voornamelijk met onze eigen teeltlocaties kunnen we concrete afspraken maken op het gebied van duurzame teelt. Door onze verregaande teeltkennis, kunnen we samen stappen maken.

maatschappelijk je steentje bijdragen

Bij Levarht vinden we het erg belangrijk om initiatieven op het gebied van ontwikkeling en gezondheid te ondersteunen, zowel internationaal, landelijk als regionaal.

hartverwarmende initiatieven

Partner van ChildsLife

ChildsLife biedt maandelijks meer dan 16.000 kinderen hulp met een uitgebreid ontwikkelingsprogramma. Dit doen zij onder andere op scholen in Kenia, Ecuador en Roemenië. 

Partner van ChildsLife

Vanuit Levarht zijn we al een aantal keer in Kenia geweest en hebben, in samenwerking met één van onze telers, voor groentezaden en benodigdheden gezorgd.

groente en fruit voor de Voedselbank Aalsmeer

Wij vinden het van groot belang dat mensen, die afhankelijk zijn van de Voedselbank, ook voldoende gezonde producten aangeboden krijgen. 

groente en fruit voor de Voedselbank Aalsmeer

Minstens zo belangrijk is dat dit helpt om voedselverspilling tegen te gaan.

wij ondersteunen het JOGG Aalsmeer

door evenementen (van scholen en sportverenigingen) gezonder te maken met de sponsoring van groente en fruit.

doe je mee? samen naar een duurzame wereld