Products Products Contact Contact
Terug naar Nieuws & Blog

nieuws Persbericht

De Rechtbank Amsterdam heeft surseance van betaling verleend aan J.M. Levarht & Zonen B.V. (Levarht). Als bewindvoerder is benoemd mr. M.R. van Zanten van CMS Derks Star Busmann.

Levarht is een groothandel in groente en fruit dat zich bezig houdt met de in- en verkoop van groente en fruit over de hele wereld. Levarht biedt momenteel werkgelegenheid aan circa 290 medewerkers.

Samen met de bewindvoerder zal onderzocht worden of voortzetting van de bedrijfsactiviteiten tot de mogelijkheden behoort. De werkzaamheden van Levarht worden in de tussenliggende periode zoveel mogelijk voortgezet.

De rechtbank heeft een afkoelingsperiode afgekondigd. Gedurende deze periode kunnen leveranciers eventuele rechten niet uitoefenen. De bewindvoerder zal zich eerst een beeld moeten vormen van de omvang van de boedel en de rechten die verschillende crediteuren daarop hebben.